A Legeslegfrissebb projekt: Zene egy örök “IGENRE”

János és Hegedüje az Önök Esküvöjén

Ez a mi ajánlatunk: János és Hegedüje az Önok Esküvöjén, egy hirneves müvész
elválaszthatatlan hangszerével, élözenével teszi feledhetetlenné esküvöjét, legyen az egyházi, avagy polgári. Egyetlen mòd kinálkozik arra, hogy megértsük javaslatban rejlö mágiát: közvertlenül meghallgatni az elöadót! Janos kész talàlkozni Önökkel, mintegy “fopróbaképpen” együtt meghatározni az eredeti és egyedüli közremüködés
idejét, mòdjàt.”

“GulyásKoncert” Gulyás (pörkölt), Hegedü és Történetek.

A GulyásKoncert egy zenés-kulináris est, mely a híres magyar étellel indul: a pörkölttel, valamint hagyományos köretével a “nokedlival”, vagy “galuskával”. A pörköltet magam készítem DOC füszereimmel, és a kóstolót követ?en egy szólóhegedü koncert következik, melyben váltakozik a zene és a beszéd: Kelet-Európa hegedüs népzenei darabjai (magyar, erdélyi, román, bolgár, es klezmer) közt vicceket, anekdótákat es rövid történeteket mesélek. Minthogy mindent magam csinálok: fözök, hegedülök es mesélek, így az elöadás nemcsak hogy nem kerül sokba, hanem majdhogynem önfinanszirozó! (Jól tudjuk: ingyen nem eszik az ember.)
Nyilvánvaló, hogy az elöadás pörkölt nélkül is kiválóan megállja helyét, mégis bün lenne kihagyni ezt az egyedüli alkalmat: enni az Eredeti Magyar Ételböl, melyet egy Valódi Magyar Hegedüs készít el.
A GulyásKoncertet az olasz nyelven kívül (jelenleg Olaszországban élek), franciául, flamandul, németül es angolul is elöadom! (Es bár még sohasem próbáltam, nyilván magyarul is képes vagyok elmesélni történeteimet…)

“Hegedü es Történetek”

Ebben a szólókoncertben a hegedüs felváltva muzsikál es mesél. A program Kelet-Európa hegedüs népzenei darabjaiból áll (magyar, erdélyi, román, bolgár és klezmer): zenés utazás ez a Kárpát medencét övezö népek hagyományában. Nem egy a szó szoros értelmében vett hegedüs koncert ez: inkább egyfajta szórakoztató zenés est, melyben az elöadó két zenés darab között mesél a közönségnek: az életér?l, hegedüs pályájáról mond el egy-egy történetet, mesél el egy anekdótát, vagy éppen viccet, mely gyakran abszurd, impresszionista, de mindig robbanékony! János a közönségét nemcsak bársonyos és utánozhatatlanul édes hegedühangjával büvöli el, hanem azzal a sajátos elöadásmódjával is, ahogy történeteit meséli, valamint különleges, tipikusan budapesti, élhangsúlyos akcentusával.

“Fuga (futás) Bachhal”
Válogatás J.S. Bach csellószvitjeiböl szólóhegedün és történetek a Nagy Német Zeneszerzöröl.

Bach híres csellószvitjei, bár soha senki nem játsza azon öket, csodálatosak hegedün is! Az elöadás során azt is elmesélem, mi adta az ötletet, hogy megtanuljam öket és általuk a Nagy Zeneszerzö újbóli fölfedezésére hivjam meg Önöket.
A “Fuga Bachhal” (olaszul szójáték is: Menekülés Bachhal) nemcsak egy közönséges hegedüs koncert, hanem egy igazi elöadás, melyben felváltva zenélek és mesélek: különbözö tételek hangzanak el az egyes szvitekböl, köztük történetek, anekdóták e Nagy Zenész életéböl. Meg lesznek lepve, hogy a XVII század legnagyobb zeneszerzöjének muzsikája mennyire idöszerü, modern, energiával teli és egyenesen a szívünkbe talál!

“Zenei Emlékezés”
(Memoria Musicale)

Nem egy tipikus hegedüest ez a projekt, melyet az “Emlékezés Napjára” készitettem. A zenedarabok: zsidó imák es klezmer dallamok között ugyanis részleteket olvasok föl Zvi Kolitz kicsiny könyvéböl, melynek címe: “Yossl Rakover Az Istenhez Fohászkodik”. A történet a varsói gettó utolsó óráiban iródott. Az elbeszélö, -a még élö utolsó ellenállók egyike- mindenféle borzalmak tanúja volt: rettenetes körülmények közt veszti el gyermekeit es feleségét. Egyedüli túlélöje családjának –bár csak rövid ideig még,- végrendeletként hagyja ránk utolsó óráinak torténetét. Irodalmi fikció, mégis ebben a képzelt történetben döbbent zavarral ismerjük fel saját életünket!
Ideális program az “Emlékezés Napjára”! Valójában egy utazás ez, héber imák, klezmer zenék, a fölolvasott részletek, és a költeményeken keresztül, melyek fölidézik a kiirtott nép tragédiáját! Az idézetek és versek közt hegedümön a legszebb klezmer dallamok és héber imák csendülnek föl, az emlékezés hangulatát teremtve meg.

“Kelet-Európa Varázslatos Hegedümuzsikája es Karácsonyi Torténetek”

Vicceket es tréfás történeket mesélni – olasz – (és más idegen) nyelven, számomra mindig is egy belsö kényszer volt, egyfajta módszer a nyelv elsajatitására. Innen támadt késöbb az ötlet, hogy elöadást állítsak össze, melyben a magyar és a környezö országok hegedüs népzenéjéböl játszom a javát és a darabok között vicceket, tréfás történeteket mesélek.
Ezúttal is egy igazi “One-Man-Show”-ra készülhetnek föl: hiszen a kelet –európai néphagyomány legszebb hegedüs darabjaiból játszom, köztük pedig gyermekkorom karácsonyi élményeiböl mesélek Önöknek. Az akkori Karácsony kissé különbözött a maitól: a család intim, csendesen szent ünnepe volt ez, mentes a mai “eladni, megvenni mindent” hisztériájától, a reklám hangos üvöltésétöl, és nem az árleszállitásokat és a boltok legföbb üzletét jelentette, mint amivé mára vált.

“ DiVino Violino!” - Isteni Hegedü!
(Az eredeti olasz címben benne van a BOR is…magyarul nem gondolkoztam rajta mit lehetne kihozni belöle).

Mint ahogy azt a cím sejtetni engedi, az elöadás kifejezetten az öszi idöszakra, a szüretre készült, mondhatni a szöl es a bor igazi “himnusza”! Követve a szokásos formulát, e müsoromban is hegedülök es mesélek. Ezúttal Hamvas Béla: A Bor Filozófiája” c. könyvéböl mondok idézeteket a zenedarabok között. Ne gondoljanak itt valami “akadémikus” filozófiára: hiszen ezek a szövegek a haború végének eufóriájában születtek a Balaton felvidék egyik szölejében. Hamvas gyakorlatilag két hét alatt írta meg a magyar irodalom (es a boré is!) e kis ékkövét, és hogy a bor nem hiányozhatott az alkotás során, azt Hamvas szavai bizonyitják: “ És mikor éreztem, hogy a “Múzsa” elhagyni készül, jót húztam a boroskancsóból, ami ott volt székem lábainál...” Bár tudományos szerkezetet mutat, a könyv nem más, mint az ünnepe, öröme és dícsérete a bornak! Kelet-Európa hegedüs népzenéje es klezmer darabjai méltó keretet adnak az idézeteknek valamint néhány “spicces” viccnek.

“ A Violinkulcs”

Hogy elolvassunk egy könyvet, vagy hallgassunk valami zenét, ahhoz nincs szükség nagy fölkészültségre. A kotta olvasásához azonban szükség van egyébre is: egy kulcsra! Ezt a kulcsot kinálja a hegedüs, egy tér-idö utazásra kalauzolva a hallgatót. Az ajánlott projekt ugyanis igen széles müfaji skálát ölel föl: klasszikus zene – pop – népzene. Bach darabjai váltakoznak Beatles dalok szólóhegedü átirataival, kelet-európai és klezmer népzenei darabokkal. Es az Idö? A XVII századtól indulva egészen a máig jutunk el. A beszéd ez alkalommal is nagy szerepet kap az elöadásban: viccek, anekdóták és kis történetek színesítik az elöadást.

   Copyright © Laudo srl. 2009